REASSURANCE - REGNSKAB - ØKONOMI

CT CONSULT startede 1. juli 1996, baseret på ideen om at servicere kunder, som efterspørger kapacitet efter behov.

CT CONSULT, startede 1. juli 1996, baseret på ideen om at servicere kunder, som efterspørger kapacitet efter behov. CT CONSULT tilbyder at løse opgaver på ’dag til dag basis’ og der er derfor ikke nogen krav til opsigelsesfrister. Denne fleksibilitet, giver kunderne størst mulig frihed til at vælge præcis hvilke opgaver der ønskes løst - og på hvilke tidspunkter.

 

Lej en regnskabschef

 

Mit forretningsgrundlag er baseret på at tilbyde mindre virksomheder en regnskabschef der varetager det fuldstændige regnskab fra A-Z. Mange virksomheder har ikke brug for en fuldtidsansat, men blot en regnskabschef, som er til rådighed efter behov. Med 30 års erfaring, kan jeg tilbyde, at løse alle opgaver:

Bogføring, afstemninger, debitorer, kreditorer, finans, moms, løn, budgetplanlægning og –opfølgning, anlægskartotek, ledelsesrapportering, likviditetsstyring og økonomimodeller i MS Excel.

Derudover tilbydes også oprydning, og analyser af forretningsgange med henblik på optimering.

 

Lej en reassurancemanager

 

Mange selskaber behøver ikke en fuldtidsmedarbejder til at løse reassuranceopgaverne, men foretrækker at trække på ekspertise når det er nødvendigt. Idéen er at være til rådighed når det er påkrævet.

 

Med 30 års erfaring inden for genforsikring, tilbyder jeg alle former for rådgivning inden for reassurance.

 

Eksempler på opgaver kunne være:

 

Analyse af sammensætning af reassuranceprogrammer

Beregning af økonomiske konsekvenser af programændringer

Udarbejdelse af porteføljeinformationer til brug for kvoteringer

Vurdering af priser og vilkår.

Udarbejdelse af kontrakter, klausuler og ’slipper’

Gennemgang af eksisterende forretningsgange med henblik på optimering.

Konvertering af reassurancedata

Run-off og kommuteringer

Administration af alle aspekter af reassurance

Forhandlinger og præsentationer

 

Mulighederne er mange og nøgleordene er reassuranceviden og fleksibilitet.

 

Dybendalsvej 57

2720 Vanløse

Twitter

Tel: 23 71 85 26

Facebook

CT CONSULT

mere end 30 års erfaring

- viden og fleksibilitet.

CT CONSULT - mere end 30 års erfaring - viden og fleksibilitet.