REASSURANCE

Marts 2007 –

US Reinsurance Broking ApS (Europe)

Varetager virksomhedens kontor i København (EU)

 

Marts 2009 – juni 2009

Codan/TryggHansa, København/Stockholm

Indgik i teamet som foretog forretningsanalyser til brug for implementering af nyt fællesnordisk skadessystem

for Codan og TryggHansa, baseret på TryggHansa's daværende system. Analyserede TryggHansa's skadessystem

og identificerede nødvendige ændringer fra Codan’s skadessystem til det nye skadessytem.

 

Februar 2007

Købstædernes Forsikring, København

Jeg har analyseret forretningsgange og systemer samt leverancer i reassuranceafdelingen, med henblik på

forslag til nye forretningsgange, optimering af ressourcer, opgavestyring og dokumentering af afstemninger samt

prioriteringer.

 

Juni 2004 – april 2006

Alka Forsikring A/S, Tåstrup

Jeg videreførte produktion og oprydning i eksisterende sager, afvikling af fronting-portefølje samt

regnskabsopfølgning.

 

Maj 2004

Codan Forsikring A/S, København

Analyse af run-off portefølje, og implementering af kommuteringsprojekt samt opfølgning på gæld og

tilgodehavender, og opsætning af nye forretningsgange.

 

December 2003 – april 2004

Alka Forsikring A/S, Tåstrup

Som led i effektiviseringen lavede jeg analyse, oprydning og implementering af nye forretningsgange.

Samtidig producerede jeg retrocessionsafregninger, kommutering og regnskabsopfølgning.

 

November 2003

Codan Forsikring A/S, København

Jeg deltog i analyse og konvertering af selskabets Singapore run-off portefølje.

 

Maj – oktober 2003

Allianz/Nordeuropa, Tåstrup

Jeg analyserede selskabets portefølje af frontingpolicer med hen blik på run-off. Producerede

retrocessionafregninger og fulgte op på gæld og tilgodehavender.

 

Juni 2002 – april 2003

Tryg-Baltica International A/S, Ballerup

Her indgik jeg i deres team som forestod ændring af regnskabsprincipper. Samtidig udarbejdede jeg nye

tilpassede forretningsgange for reassurancesystemet SICSnt samt procedurer for beregning af fluktuation af

præmie- og skadesreserver.

Der var samtidig for en periode ekstra opgaver i reassuranceadministrationen som jeg tog del i.

Endelig lavede jeg forretningsgange for , og implementerede kommutationsprojekt.

 

September 2000 – november 2001

GE Frankona, London

Selskabet havde overtaget Eagle Star Re og bad mig lede analysen og konverteringen af selskabets forretning og

retrocession fra Eagle Star’s daværende system til GE Frankona’s SICS 7.1, herunder tilpasning af referencedata

og relationer til øvrige systemer.

 

Februar – Juli 2000

Partner Re, Zürich

Jeg udarbejdede dokumentation af de forretningsgange for underwriting der var knyttet til deres daværende

systemer i Zürich, Paris og New York med henblik på at udarbejde nye forretningsgange i forbindelse med

konvertering af deres systemer til det fælles frem tidige system; SICSnt

 

December 1999 – januar 2000

Zürich Re, Zürich

Zürich Re bad mig om at lave et ‘sundhedscheck’ af deres processer og migrering af deres forretning til SICSnt.

 

Januar – november 1999

ERC Frankona, Munchen

I fortsættelse af konverteringen til 7.X foretog jeg migrering til SICSnt af hele forretningsdelen for ERC Frankona,

og i tillæg til denne opgave, analyserede jeg også strukturen og opbygningen af de to systemer og deres

referencedata med henblik på udarbejdelse af den nødvendige dokumentation.

 

Februar – december 1998

CSC International, Aarau

Jeg deltog i et konverteringsprojekt for Frankona, München.

Jeg var ansvarlig for konvertering af hele forretningsdelen fra det lokale system til SICS 7.X.

 

November 1997 – januar 1998

CSC International, Aarau

I november blev jeg af CSC International, Schweiz bedt om at lave forskellige tests i forbindelse med udvikling

af programmer i SICS, for deres kunder, primært Hannover Re og Swiss Re.

 

Oktober 1997

Gensam A/S, Århus

På vegne af 23 danske gensidige forsikringsselskaber i Gensam blev jeg bedt om at analysere kvaliteten og tilstrækkeligheden

af reassuranceopbygningen i det forsikringssystem de i fællesskab var ved at udvikle.

Samtidig udarbejdede jeg beskrivelser og generel dokumentation af de områder som systemet måtte forventes

at kunne håndtere over for reassurancemarkedet.

 

September 1996 – august 1997

ERC Frankona Management Service, Munchen

Her deltog jeg i konverteringen af reassurancesystemet for Aachener Rück, Aachen.

Opgaven var at konvertere Aachener Rück’s systemer i Aachen og Singapore til SICS 6.4.

Jeg var ansvarlig for kontraktsforretning og skader.

 

Juli – august 1996

ERC Frankona, Munchen

Jeg afholdt en 2 ugers workshop og præsentation af reassurancesystemet SICS 6.4 for selskabets nyetablerede datterselskab i

Australien og deres supportgruppe fra Kansas, USA.

Samtidig udarbejdede jeg et værktøj til reassuranceadministration af autoansvars- og erhvervsansvarsskader

for Alka Forsikring

 

1985 – 1996

Ansat i ERC Frankona (tidligere Baltica-Nordisk Re), København

Modtog ‘Chairman’s Award’ I 1996

ERC Frankona, København var det største genforsikringsselskab i det Skandinaviske marked, og mine primære

opgaver var at kvotere non-proportionale beskyttelsesprogrammer, udarbejde de økonomiske konsekvenser i forbindelse

med optimering af proportionale programmer og tydeliggøre samspillet mellem de to former for genforsikring.

Jeg var ‘ledende reassurandør’ for et stort antal af selskabets største kunder.

Efter mere end 10 år hos Employers Re (Baltica-Nordisk Re) besluttede jeg at starte min egen

konsulentvirksomhed; CT Consult baseret på idéen om at tilbyde forskellige former for reassurance-service

til Skandinaviske forsikrings- og genforsikringsselskaber.

 

Modtog ‘Chairman’s Award’ i 1995

I 1994 udviklede jeg ‘Ressurance Systemplan’ – et reassurance præsentationsprogram som blev et officielt

produkt hos ERC Frankona.

Modtog ’Chairman’s Award i 1994

I 1993 blev jeg udnævnt til Property & Casualty Underwriter

I 1989 blev jeg udnævnt til Assistant Underwriter P&C, med Skandinavien som forretningsområde.

 

Dybendalsvej 57

2720 Vanløse

Twitter

Tel: 23 71 85 26

Facebook

CT CONSULT

mere end 30 års erfaring

- viden og fleksibilitet.

CT CONSULT - mere end 30 års erfaring - viden og fleksibilitet.